1.Postępujemy kolejno wg przewodnika ze screenami2.UWAGA : wybrana nazwa użytkownika (login) musi być unikatowa. Jeżeli wybierzemy już istniejący login rejestracja się nie powiedzie
ANKIETA